2011/09/18

detaljspan: statisk elektricitet

fenomenet statisk elektricitet uppkommer då två föremåls ytor åtskiljs,
 efter att ha varit i kontakt med varandra (legat med varandra på lunchen).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar