2011/02/16

detaljspan:bilden på bordet-hur hänger det ihop?

anna book har ett foto på sitt bord
det föreställer den här karl som heter
robert toledo. det är hennes man
han har den här bilden som facebookprofil
como cagarse en lagente=
"hur man skiter på människor"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar